Harf Devrimi’nin başlangıç günleri
  1. Ana Sayfa
  2. Cumhuriyet Tarihi

Harf Devrimi’nin başlangıç günleriHepimiz Atatürk’ü kara tahta başında Yeni Türk alfabesini halka tanıtırken çekilmiş olan bu fotoğrafı görmüşüzdür. Harf Devrimi ile özdeşleşen bu resmin aslında Büyük Önder Gazi mustafa kemal atatürk’ün, yeni harfleri halka tanıtmak için Harf Devrimi’nden yaklaşık olarak bir buçuk ay önce çıktığı bir gezisinde çekildiğini kaç kişi biliyor?

Harf Devrimi olarak kabul edilen 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun”un kabul edilmesiyle konuştuğumuz “dilimiz değil”, yazı yazmak için kullandığımız “alfabemiz” değiştirildi.[1]

Heyeti Temsiliye üyeleri Ankara’ya gelirken Kayseri’de, 20 Aralık 1919. Soldan sağa sırayla; Hakkı Behiç Beyiç, Yaver Muzaffer Kılıç, Hüseyin Rauf Orbay, Mustafa Kemâl, Mazhar Müfit Kansu ve Ahmet Rüstem Bey. Kaynak: Atatürk, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Hazırlayan; Mehmet Özel (Güzel Sanatlar Genel Müdürü), Sayfa: 64

Milli Mücadele’nin başlarında Erzurum’da iken, 1919 senesinin 7 Temmuzu 8 Temmuz’a bağlayan gece sabaha karşı, Mustafa Kemal Paşa ileride yapılacak işleri Mazhar Müfit Kansu’ya not ettirmiş, bunların arasında Latin harflerinin kabul edileceğini de söylemişti.[2]

Milli Mücadele kazanıldıktan ve Cumhuriyetin henüz yeni ilan edilmesinden sonra, Atatürk harf değişikliği konusunda ortamın yeteri kadar hazır olmadığının farkındaydı.[3] Bu yüzden 17 Şubat 1923 tarihinde, İzmir’de toplanan ve Cumhuriyet tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Milli İktisat kongresi’nden başlayarak konunun gündeme gelmesine rağmen bunu erteleyerek en ideal zamanı beklemişti.[4]

O zamanki CHP Genel Sekreteri Saffet (Arıkan) ile arkadaşlarının hazırlayarak, 8 Mayıs 1928 günü verdikleri Latin rakamları tasarısı Meclis’te kabul edildi ve 1288 sayılı “Beynelmilel Erkamin Kabulü Hakkında Kanun” olarak 20 Mayıs 1928 günü yürürlüğe kondu.[5]Source link

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap

Bu yazının yorum fonksiyonları kapatılmıştır.