Sağlık çalışanlarının beklediği malpraktis yasası yürürlükte
  1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

Sağlık çalışanlarının beklediği malpraktis yasası yürürlükteTıbbi hata nedeniyle zarara uğrayan kişilerin açtığı maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza yargılamalarında, sağlık personeli görevi kötüye kullanmadıkça tazminat ödemeyecek.

Sağlık çalışanlarının beklediği yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle, sağlık çalışanlarına soruşturma izninin verecek ve tazminat konularında yetkili bir “Mesleki Sorumluluk Kurulu” oluşturuldu.

Çalışanlar hakkında soruşturma yapılıp yapılmamasına, 7 üyeden oluşan bu kurul karar verecek.

Uygulamada kasıt yoksa, tazminatı devlet ödeyecek

Yönetmeliğe göre, tıbbi uygulama hatalarında kasıt yoksa tazminatı devlet ödeyecek.

Kurul kararlarına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz edilebilecek.
Görevini kötüye kullanan sağlık personeli, hakkında yargı kararı çıkması halinde, kurul tarafından belirlenen tazminatı ödemek zorunda kalacak.

“Soruşturma izni kurul kararıyla verilecek”

AA’nın haberine göre; Sosyal medya hesabı üzerinden yönetmelik hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelere yer verdi:

“Malpraktis davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Uygulamaların nasıl olacağı artık hepimiz için açık! Sağlık çalışanlarının soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kurulmuştur. Devlet üniversitesi kadrosundaki öğretim elemanları dışındaki sağlık çalışanlarının tıbbi iş ve işlemleri dolayısıyla yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma izni için Kurula gönderilecektir. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile serbest meslek icrasında hekimlerin soruşturulması da Kurulun iznine tabidir. Kurul bu şikâyetlere ilişkin ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilip verilmemesine karar verecektir. Kurulun soruşturma iznine ilişkin verdiği karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilecektir.”

Sağlık çalışanlarının beklediği malpraktis yasası yürürlükte #2

“Rücu miktarı Kurul tarafından belirlenecektir”

Kamu idarelerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğine dair kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı olmadığı durumlarda rücu işleminin uygulanmayacağını belirten Koca, sözlerine şöyle devam etti:

“Tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sağlık personeline rücu edilmesi; ancak kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek. Mahkemece hükmedilen tazminatın, ancak bu şartların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sağlık personelinin kusur oranı gözetilerek rücu miktarı Kurul tarafından belirlenecektir.

Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça malî ve idarî yönden sorumlu tutulamayacaktır.
Bu mevzuat çerçevesinde başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkânına kavuşmuştur. Hekimlerimiz de hâkimlerimiz gibi korunmuş, dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuşmuştur.”

Yorum Yap

Bu yazının yorum fonksiyonları kapatılmıştır.